Vũ Thị Thảo

“Cảm ơn Thầy Đảng đã khai thông tu duy cách nhìn chuẩn về Marketing, càng học càng hoang mang, phải làm mới ra vấn đề, nhưng còn hơn là không biết gì, có học có hơn, bắt đầu từ đây đã hiểu cách vận hành Marketing, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức lớp học thành công”

administrator
DMCA.com Protection Status