Đoàn Thị Huyền

“Cám ơn Thầy Đảng, cám ơn ban tổ chức đã tổ chức lớp học thành công. Sau khi tham dự khóa học bên viện Tâm Đức đã áp dụng ngay phương pháp đào tạo nội bộ và đã thực sự đạt được những thành công nhất định. Như xếp của em đã nói “kết quả đến đâu không quan trọng nhưng quan trọng là nó đã hoạt động.”

administrator
DMCA.com Protection Status