xử lý từ chối của khách hàng

5 bước trong kỹ năng xử lý từ chối bảo hiểm nhân thọ của khách hàng

Nguyên tắc chung là bạn cần nắm được chính xác khách hàng đang băn khoăn hay do dự điều gì? Sau đó thì đưa ra phương án giải quyết hợp lý, logic để khách hàng hiểu rằng đó không còn

DMCA.com Protection Status