xây dựng tư duy và định hướng

Nghệ thuật xây dựng dịch vụ khách hàng bằng nội lực

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho chủ doanh nghiệp SME từ tư duy nền tảng nội lực cho đến các chiến thuật nâng cao trong việc xây dựng và vận hành một đội ngũ bán hàng. Nắm

DMCA.com Protection Status