Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự trường tồn của công ty

Ở thời gian đầu xây dựng, các doanh nghiệp thường chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để giữ vững lợi nhuận, tạo chỗ đứng chắc chân trên thị trường mà lơ là khâu xây dựng văn hoá doanh

DMCA.com Protection Status