tự động hóa phòng sales

Bạn có chắc mình là 1 người bán hàng?

Nếu bạn đã từng yêu cầu, nài nỉ, cố thuyết phục, thương lượng, kêu gọi hay thậm chí thao túng quan điểm của một người nào đó, lúc đó bạn đang bán hàng. Nếu bạn thật sự thích chiến thắng

DMCA.com Protection Status