DISC

DISC phương pháp nhận diện tính cách đỉnh cao trong bán hàng

DISC là một công cụ nhằm xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ. Lý thuyết DISC bắt đầu được phát triển từ năm 1928. Khi

DMCA.com Protection Status