đào tạo sales miễn phí

Các Level của người lãnh đạo

Các level sau đây do chuyên gia Võ Văn Đảng - CEO Salesworld chia sẻ dưới đây có thể được coi là thước đo để đánh giá sự thông minh và chuyên nghiệp của người lãnh đạo.

Salesworld vẫn đang ngày đêm đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt bão Covid

Hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ SME đang được kết nối để vượt bão COVID-19. Cơn bão Covid-19 đi qua sẽ làm cho nền kinh tế đã và đang khiến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều

DMCA.com Protection Status