KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
Lãnh đạo bán hàng kiệt xuất23,24,25/10/2020
Nhà quản lý bán hàng kiệt xuất20,21,22/11/2020
Nhà bán hàng kiệt xuất28,29,30/08/2020
Tinh hoa dịch vụ24,25,26/07/2020
Nhà đào tạo kiệt xuất18,19,20/09/2020