CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ SALESWORLD

Chị Trần Thị Hương – Giám đốc chi nhánh Daiichi Life Cầu Giấy. Cảm nhận về khóa học Mô Thức Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng ban Phát Triển, thành Viên Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia, Phó TGĐ công ty cổ phần hợp tác, đào tạo và phát triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam. Cảm nhận về khóa học Mô Thức Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Cao Xuân Hoài Vương – CEO UNICA. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Cảm nhận học viên về khóa học Nhà Quản Lý Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Trí Tuệ Hoa Đô. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Đào Thị Ngọc Trang – Chuyên gia đào tạo Google Adwords. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Trần Thị Huệ – công ty cổ phần Giovani. Cảm nhận về khóa học Quản Lý Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Trần Thị Linh – Công ty thiết kế cảnh quan. Cảm nhận về khóa học Quản Lý Bán Hàng Kiệt Xuất

Anh Phạm Thanh Bình – Giám đốc công ty kết cấu thép và xây dựng Tân Khánh. Cảm nhận về khóa học Nhà Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Đoàn Thị Thắm – Giám Đốc công ty SunShire. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Trần Mỹ Duyên – Trưởng chi nhánh Apolo Hải Dương . Cảm nhận về khóa học Nhà Bán Hàng Kiệt Xuất

Anh Trần Thành Công – Phó giám đốc công ty nội thất Azihome. Cảm nhận về khóa học Nhà Quản Lý Bán Hàng Kiệt Xuất

Anh Phạm Hồ Bắc – Giám Đốc Công Ty LUXACARE Việt Nam. Cảm nhận khoá học tinh hoa dịch vụ sau buổi online thứ 2 tại salesworld.