CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ SALESWORLD

 

Chị Trần Thị Hương – Giám đốc chi nhánh Daiichi Life Cầu Giấy. Cảm nhận về khóa học Mô Thức Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng ban Phát Triển, thành Viên Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia, Phó TGĐ công ty cổ phần hợp tác, đào tạo và phát triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam. Cảm nhận về khóa học Mô Thức Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Cao Xuân Hoài Vương – CEO UNICA. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Cảm nhận học viên về khóa học Nhà Quản Lý Bán Hàng Kiệt Xuất

 

Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Trí Tuệ Hoa Đô. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất

Chị Đào Thị Ngọc Trang – Chuyên gia đào tạo Google Adwords. Cảm nhận về khóa học Lãnh Đạo Bán Hàng Kiệt Xuất