Muốn làm lãnh đạo bán hàng phải là người bán hàng kiệt xuất

Muu1ed1n lu00e0m lu00e3nh u0111u1ea1o bu00e1n hu00e0ng phu1ea3i lu00e0 ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng kiu1ec7t xuu1ea5t

u0110u1ec3 tru1edf thu00e0nh nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o bu00e1n hu00e0ng bu1ea1n cu1ea7n cu00f3 nhu1eefng ku1ef9 nu0103ng, kinh nghiu1ec7m cu1ea7n thiu1ebft. Mu00e0 nhu1eefng ku1ef9 nu0103ng u0111u00f3 bu1ea1n hou00e0n tou00e0n cu00f3 thu1ec3 tu00edch lu0169y u0111u01b0u1ee3c trong quu00e1 tru00ecnh tru1edf thu00e0nh mu1ed9t nhu00e0 bu00e1n hu00e0ng giu1ecfi:

1. Tu1ef1 nguyu1ec7n nhu1eadn nhu1eefng du1ef1 u00e1n khu00f3:
Khi u0111u00e3 tru1edf thu00e0nh mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o nghu0129a lu00e0 bu1ea1n su1ebd khu00f4ng bao giu1edd ngu1ea1i thu1eed thu00e1ch hay khu00f3 khu0103n cu1ee7a cu00f4ng viu1ec7c. Giu1ed1ng nhu01b0 mu1ed9t nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng xuu1ea5t su1eafc, luu00f4n nhu1eadn nhu1eefng viu1ec7c mang tu00ednh thu00e1ch thu1ee9c cao. Vu1eady nu00ean, bu1ea1n hu00e3y luu00f4n su1eb5n su00e0ng u0111u1ed1i u0111u1ea7u vu1edbi nhu1eefng nhiu1ec7m vu1ee5, cu00f4ng viu1ec7c mu00e0 khu00f4ng ai du00e1m u0111u1ea3m nhu1eadn nu00f3.

u0110u1ed1i vu1edbi nhu1eefng mu00f4i tru01b0u1eddng cu00f3 tu00ednh cu1ea1nh tranh cao, thu00ec viu1ec7c nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o u0111u01b0a ra mu1ed9t du1ef1 u00e1n khu00f3 khu0103n cu0169ng lu00e0 cu00e1ch u0111u1ec3 giu00fap hu1ecd tu00ecm u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng nhu00e2n viu00ean cu00f3 nu0103ng lu1ef1c vu00e0 tiu1ec1m nu0103ng nhu1ea5t.

u0110a phu1ea7n mu1ecdi ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u cho ru1eb1ng u00f4m quu00e1 nhiu1ec1u viu1ec7c u0111u1ec3 lu00e0m lu00e0 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng du1ea1i du1ed9t vu00e0 thiu1ebfu su00e1ng suu1ed1t u2013 nhu01b0 cu00e2u u201cu00f4m ru01a1m ru1eb7m bu1ee5ngu201d u0111u01b0u1ee3c truyu1ec1n tu1ee5ng tu1eeb xu01b0a u0111u1ebfn nay cu1ee7a u00f4ng cha ta. Nhu01b0ng thu1ef1c ra, quan u0111iu1ec3m u1ea5y chu1ec9 u0111u00fang khi bu1ea1n lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi an phu1eadn thu1ee7 thu01b0u1eddng u00edt cu00f3 tu00ednh cu1ea7u tiu1ebfn mu00e0 thu00f4i!

2. Hu1ecdc hu1ecfi khu00f4ng ngu1eebng:
Hu00e3y lu00e0m viu1ec7c vu1edbi slogan u201cLuu00f4n luu00f4n lu1eafng nghe u2013 Su1eb5n su00e0ng hu1ecdc hu1ecfiu201d u2013 u0111u00e2y chu00ednh lu00e0 mu1ed9t mu1ea3nh ghu00e9p lu1edbn trong bu1ee9c tranh tou00e0n diu1ec7n u0111u1ec3 vu1ebd nu00ean chu00e2n dung mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o trong tu01b0u01a1ng lai. Bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c ru00e8n luyu1ec7n u0111u1ee9c tu00ednh quu00fd bu00e1u nu00e0y, bu1edfi vu00ec nu1ebfu u0111u00e3 tru1edf thu00e0nh mu1ed9t nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng giu1ecfi bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 khu00f4ng ngu1eebng hu1ecdc hu1ecfi, trau du1ed3i kiu1ebfn thu1ee9c hu00e0ng ngu00e0y cho bu1ea3n thu00e2n mu00ecnh.

Trong mu1ecdi lu0129nh vu1ef1c, mu1ed9t nhu00e2n viu00ean khi u0111u00e3 su1edf hu1eefu cho mu00ecnh nhu1eefng khu1ea3 nu0103ng phu00f9 hu1ee3p vu1edbi yu00eau cu1ea7u, u0111u1eb7c tu00ednh cu00f4ng viu1ec7c u0111u1ed3ng thu1eddi cu1ea7n su1ef1 nhu1ea1y bu00e9n mu00e0 lu1ea1i biu1ebft tiu1ebfp thu kiu1ebfn thu1ee9c, thu00ec khu00f4ng lu00fd nu00e0o hu1ecd lu1ea1i nu1eb1m ngou00e0i danh su00e1ch u0111u01b0u1ee3c tiu1ebfn cu1eed.

3. u0110u01b0a lu1ee3i u00edch nhu00f3m lu00ean tru00ean lu1ee3i u00edch cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n:
Thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a cu1ea3 u0111u1ed9i cu0169ng lu00e0 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a chu00ednh bu1ea1n. Hu00e3y cho hu1ecd thu1ea5y ru1eb1ng bu1ea1n luu00f4n u0111u1eb7t mu1ecdi ngu01b0u1eddi lu00ean tru00ean tham vu1ecdng cu1ee7a chu00ednh mu00ecnh, hou1eb7c u00edt nhu1ea5t cu0169ng ngang hu00e0ng, vu00e0 lu00e0 thu1ee9 mu00e0 tu1ea5t cu1ea3 u0111ang hu01b0u1edbng u0111u1ebfn.

Hay thay u0111u1ed5i tu01b0 duy cu1ee7a mu00ecnh, u0111u1eebng chu1ec9 tu1eadp trung u0111u1ebfn lu1ee3i u00edch cu00e1 nhu00e2n. Khi lu1ee3i u00edch tu1eadp thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c nu00e2ng lu00ean thu00ec chu00ednh lu1ee3i u00edch cu1ee7a bu1ea1n cu0169ng su1ebd tu0103ng lu00ean theo. Thu1eadm chu00ed khi bu1ea1n mong muu1ed1n leo lu00ean bu1eadc thang khu1edfi nghiu1ec7p thu00ec cu0169ng u0111u1eebng quu00ean ngu01b0u1eddi khiu1ebfn bu1ea1n lu00e0m u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u u1ea5y. Hu00e3y nhu1edb ru1eb1ng, bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh cu00f4ng nu1ebfu chu1ec9 chiu1ebfn u0111u1ea5u mu1ed9t mu00ecnh. u201cMuu1ed1n u0111i nhanh, hu00e3y u0111i mu1ed9t mu00ecnh. Muu1ed1n u0111i xa, hu00e3y u0111i cu00f9ng nhau!u201d

4. Hiu1ec7u quu1ea3 trong giao, mu1edf ru1ed9ng cu00e1c mu1ed1i quan hu1ec7:
Mu1ed9t ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng xuu1ea5t su1eafc chu1eafc chu1eafn luu00f4n luu00f4n biu1ebft cu00e1ch giao tiu1ebfp vu1edbi mu1ecdi ngu01b0u1eddi, vu00e0 mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o giu1ecfi cu0169ng tu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 vu1eady.

Hu00e3y tu1ea1o cu1ea3m giu00e1c khiu1ebfn cho mu1ecdi ngu01b0u1eddi thu1ea5y ru1eb1ng bu1ea1n luu00f4n luu00f4n su1eb5n su00e0ng lu1eafng nghe hu1ecd nu00f3i vu1ec1 nhu1eefng khu00f3 khu0103n cu1ee7a hu1ecd trong vu1ea5n u0111u1ec1 cu00f4ng viu1ec7c, cu0169ng nhu01b0 hu00e3y cho hu1ecd thu1ea5y ru1eb1ng hu1ecd su1ebd luu00f4n nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c su1ef1 quan tu00e2m, giu00fap u0111u1ee1 vu00e0 hu1ed7 tru1ee3 tu1eeb bu1ea1n.

Duy tru00ec su1ef1 tu1ef1 tin khi giao tiu1ebfp cu0169ng gu00f3p mu1ed9t phu1ea7n khu00f4ng nhu1ecf vu00e0o niu1ec1m tin cu1ee7a u0111u1ed3ng u0111u1ed9i u0111u1eb7t lu00ean bu1ea1n. u0110iu1ec1u cuu1ed1i cu00f9ng, hu00e3y luu00f4n luu00f4n giu1eef cho bu1ea3n thu00e2n lu00e0 mu1ed9t con ngu01b0u1eddi chu00ednh tru1ef1c vu00e0 xu00e2y du1ef1ng lu00f2ng tin, thu01b0u01a1ng hiu1ec7u bu1ea3n thu00e2n mu00ecnh. u0110u1ed3ng thu1eddi phu1ea3i bu1ea3o vu1ec7 nu00f3, bu1edfi lu1ebd lu00f2ng tin thu00ec ru1ea5t khu00f3 u0111u1ec3 kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c, thu1ebf nhu01b0ng cu1ef1c ku1ef3 du1ec5 u0111u00e1nh mu1ea5t.

Ku1ef9 nu0103ng bu00e1n hu00e0ng cu1ee7a u0111u1ed9i ngu0169 ru1ea5t quan tru1ecdng nhu01b0ng ku1ef9 nu0103ng quu1ea3n lu00fd u0111u1ed9i ngu0169 bu00e1n hu00e0ng cu00f2n quan tru1ecdng hu01a1n gu1ea5p tru0103m lu1ea7n. Vu1edbi khu00f3a hu1ecdc u201cMu00f4 Thu1ee9c Xu00e2y Du1ef1ng u0110u1ed9i Ngu0169 Bu00e1n Hu00e0ng Kiu1ec7t Xuu1ea5tu201d, cu00e1c nhu00e0 quu1ea3n lu00fd su1ebd su1edf hu1eefu mu1ed9t u0111u1ed9i ngu0169 kinh doanh mu1ea1nh mu1ebd, quyu1ebft liu1ec7t, u0111ou00e0n ku1ebft vu00e0 luu00f4n su00e1t cu00e1nh cu00f9ng nhau. u0110u1ed3ng thu1eddi u0111u1ea9y mu1ea1nh tu1ed1c u0111u1ed9 tu0103ng tru01b0u1edfng doanh thu cu1ee7a doanh nghiu1ec7p bu1ea1n.

Liu00ean hu1ec7 vu1edbi chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 biu1ebft thu00eam vu1ec1 khou00e1 hu1ecdc u201cMu00f4 Thu1ee9c Xu00e2y Du1ef1ng u0110u1ed9i Ngu0169 Bu00e1n Hu00e0ng Kiu1ec7t Xuu1ea5tu201d vu00e0 lu1ecbch hu1ecdc gu1ea7n nhu1ea5t. Hotline: 0936 499 571 u2013 Email: info@salesworld.vn

Ku1ebeT Nu1ed0I Vu1edaI SALESWORD

Hotline: 0936.499.571-08 22 33 3434
Email: info@salesworld.vn
CSKH: cskh@salesworld.vn
u0110u1ecba chu1ec9: Tu1ea7ng 5, 47 Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng, Quu1eadn u0110u1ed1ng u0110a, Hu00e0 Nu1ed9i.

u201cTHIu1ebeU Nu1ed8I Lu1ef0C, Mu1eccI CHIu00caU THu1ee8C Su1ebc TRu1ede Nu00caN Vu00d4 NGHu0128Au201d

-Vu00f5 Vu0103n u0110u1ea3ng-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mun-lm-lnh-o-bn-hng-phi-l-ngi-bn-hng-kit-xut-salesworld-xy-dng-v-chuyn-ha-i-ng-bn-hng