Kỹ năng bán hàng giỏi kiến tạo những CEO xuất sắc

Ku1ef9 nu0103ng bu00e1n hu00e0ng giu1ecfi kiu1ebfn tu1ea1o nhu1eefng CEO xuu1ea5t su1eafc

Mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o tuyu1ec7t nhu1ea5t chu00ednh lu00e0 ngu01b0u1eddi cu00f3 khu1ea3 nu0103ng bu00e1n hu00e0ng xuu1ea5t su1eafc vu00e0 hu1ecd du00f9ng ku1ef9 nu0103ng u0111u00f3 u0111u1ec3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c mu1ee5c tiu00eau tu00e0i chu00ednh mu00e0 mu00ecnh u0111u1eb7t ra. Trong khi tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c ku1ef9 nu0103ng khu00e1c u0111u1ec1u cu00f3 thu1ec3 thuu00ea ngu01b0u1eddi ngou00e0i, thu00ec khu1ea3 nu0103ng sale lu00e0 yu1ebfu tu1ed1 quyu1ebft u0111u1ecbnh su1ef1 thu00e0nh bu1ea1i cu1ee7a 1 cu00f4ng ty ru1ea5t u00edt ngu01b0u1eddi cu00f3 thu1ec3 lu00e0m u0111u01b0u1ee3c.

Du01b0u1edbi u0111u00e2y lu00e0 3 lu00fd do lu00fd giu1ea3i tu1ea1i sao ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng giu1ecfi nhu1ea5t luu00f4n cu00f3 tu1ed1 chu1ea5t tru1edf thu00e0nh mu1ed9t CEO thu00e0nh cu00f4ng:

1. Hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa tru00ed thu00f4ng minh vu00e0 su1ef1 khu00f4n ngoan:
Trong cuu1ed9c su1ed1ng, ru1ea5t nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi cu00f3 tru00ed thu00f4ng minh bu1ea9m sinh mu00e0 khu00f4ng ai cu00f3 thu1ec3 su00e1nh ku1ecbp du00f9 cu00f3 cu1ed1 gu1eafng nhu01b0 thu1ebf nu00e0o u0111i chu0103ng nu1eefa. Su1ef1 nhu1eadn thu1ee9c nu00e0y cu00f3 thu1ec3 khiu1ebfn cho mu1ed9t su1ed1 ngu01b0u1eddi cu1ea3m thu1ea5y mu1eb7c cu1ea3m, tu1ef1 ti vu00e0 e ngu1ea1i phu1ea3i cu1ea1nh tranh vu1edbi nhu1eefng con ngu01b0u1eddi nu00e0y.

Tuy nhiu00ean, su1ef1 thu1eadt lu00e0 giu1eefa tru00ed thu00f4ng minh vu00e0 su1ef1 khu00f4n ngoan cu00f3 mu1ed9t su1ef1 khu00e1c biu1ec7t ru1ea5t lu1edbn: trong khi tru00ed thu00f4ng minh lu00e0 mu1ed9t vu1ea5n u0111u1ec1 vu1ec1 thuu1ed9c phu1ea1m tru00f9 su1ee9c mu1ea1nh tru00ed tuu1ec7, su1ef1 khu00f4n ngoan lu1ea1i thiu00ean vu1ec1 khu1ea3 nu0103ng u00e1p du1ee5ng kiu1ebfn thu1ee9c u0111u00fang cu00e1ch vu00e0 u0111u00fang thu1eddi u0111iu1ec3m. Bu1ea1n bu00e8 cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu00f4ng minh hu01a1n bu1ea1n vu1ec1 mu1eb7t kiu1ebfn thu1ee9c su00e1ch vu1edf nhu01b0ng bu1ea1n cu0169ng cu00f3 khu1ea3 nu0103ng tu1ed1t trong lu0129nh vu1ef1c khu00e1c, vu00ed du1ee5 nhu01b0 viu1ec7c thiu1ebft lu1eadp mu1ed1i quan hu1ec7 vu1edbi nhu1eefng ngu01b0u1eddi xung quanh. Do u0111u00f3, bu1ea1n hou00e0n tou00e0n cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 tin vu00e0o su1ef1 khu00f4n ngoan cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 tu1eadn du1ee5ng nu00f3 theo cu00e1ch hiu1ec7u quu1ea3 nhu1ea5t.

Nhu1eefng ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng hiu1ec3u ru1ea5t ru00f5 u0111iu1ec1u nu00e0y, mu1ed9t ngu01b0u1eddi lu00e0m sale khu00f4ng nhu1ea5t thiu1ebft phu1ea3i thu00f4ng minh nhu01b0ng phu1ea3i khu00f4n ngoan u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 u0111ou00e1n u0111u01b0u1ee3c u00fd nghu0129 cu1ee7a ngu01b0u1eddi khu00e1c, ku1ebft hu1ee3p vu1edbi nhu1eefng gu00ec hu1ecd lo su1ee3 vu00e0 nhu1eefng thu1ee9 hu1ecd mong muu1ed1n.

Ku1ebft quu1ea3 lu00e0 hu1ecd cu00f3 thu1ec3 ku00e9o mu1ecdi ngu01b0u1eddi lu1ea1i gu1ea7n nhau, tu1ea1o du1ef1ng mu1ed1i u0111ou00e0n ku1ebft u0111u1ec3 hou00e0n thu00e0nh cu00f4ng viu1ec7c mu1ed9t cu00e1ch hiu1ec7u quu1ea3. Lu00e0m mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o cu0169ng nhu01b0 bu00e1n hu00e0ng, lu00e0 phu1ea3i giu00fap nhu00e2n viu00ean tu1ef1 tu00ecm cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu00f4ng qua su1ef1 hiu1ec3u biu1ebft giu1eefa u0111u1ed3ng nghiu1ec7p vu1edbi u0111u1ed3ng nghiu1ec7p chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i nu00f3i cho hu1ecd cu00e2u tru1ea3 lu1eddi.

2. Ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft phu1ee5c:
Mu1ed9t u0111iu1ec1u mu00e0 bu1ea1n su1ebd nhanh chu00f3ng hu1ecdc u0111u01b0u1ee3c tru00ean cu01b0u01a1ng vu1ecb Giu00e1m u0111u1ed1c u0111iu1ec1u hu00e0nh cu1ee7a mu1ed9t cu00f4ng ty u0111ang phu00e1t triu1ec3n: Tu00ecm cu00e2u tru1ea3 tru1eddi cho mu1ed9t cu00e2u hu1ecfi lu00e0 chuyu1ec7n tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i du1ec5 du00e0ng, tuy nhiu00ean, nu1ebfu phu1ea3i u0111u1ed1i mu1eb7t vu1edbi thu1ef1c tu1ebf hu1eefu hu00ecnh thu00ec cu00e2u chuyu1ec7n lu1ea1i phu00e1t triu1ec3n theo hu01b0u1edbng cu1ef1c ku1ef3 khu00f3 khu0103n. Lu00fac nu00e0y, u0111iu1ec1u mu00e0 bu1ea1n cu1ea7n nhu1ea5t u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 khu1ea3 nu0103ng thuyu1ebft phu1ee5c u2013 mu1ed9t ku1ef9 nu0103ng mu00e0 ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng nu00e0o cu0169ng cu00f3.

Cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a mu1ed9t CEO luu00f4n diu1ec5n ra nhu1eefng cuu1ed9c u0111u00e0m phu00e1n. Vu1edbi vai tru00f2 lu00e0 mu1ed9t nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o, hu1ecd phu1ea3i phu00e2n tu00edch tu00ecnh huu1ed1ng, du1ef1 tu00ednh tru01b0u1edbc mu1ecdi viu1ec7c vu00e0 tu00ecm cu00e1ch su1eafp xu1ebfp cu00e1c nguu1ed3n lu1ef1c theo u00fd hu1ecd u0111u1ec3 cu00f4ng viu1ec7c diu1ec5n ra suu00f4n su1ebb. Tuy nhiu00ean, thu00e1ch thu1ee9c u0111u1eb7t ra lu00e0 hu1ecd phu1ea3i thuyu1ebft phu1ee5c mu1ecdi ngu01b0u1eddi vu1ec1 tu00ednh hiu1ec7u quu1ea3 cu1ee7a nhu1eefng phu01b0u01a1ng phu00e1p hay du1ef1 u00e1n mu00e0 hu1ecd u0111u01b0a ra.

Hu1ecd khu00f4ng thu1ec3 chu1ec9 u0111u01a1n giu1ea3n lu00e0 nu00f3i vu1edbi nhu00e2n viu00ean lu00e0 anh ta phu1ea3i lu00e0m viu1ec7c nu00e0y viu1ec7c kia mu00e0 cu00f2n phu1ea3i khiu1ebfn anh ta tin tu01b0u1edfng vu00e0o nhu1eefng gu00ec anh ta su1eafp lu00e0m, nu1ebfu khu00f4ng, bu1ea1n su1ebd khu00f4ng bao giu1edd hou00e0n thu00e0nh u0111u01b0u1ee3c mu1ee5c tiu00eau cu00f4ng viu1ec7c. Ngu01b0u1eddi lu00e3nh u0111u1ea1o phu1ea3i hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c nu1ed7i su1ee3 hu00e3i, quan u0111iu1ec3m vu00e0 tham vu1ecdng cu1ee7a mu1ecdi ngu01b0u1eddi. Chu1ec9 bu1eb1ng cu00e1ch hiu1ec3u theo cu00e1ch hu1ecd nghu0129, bu1ea1n mu1edbi cu00f3 thu1ec3 hu01b0u1edbng du1eabn hu1ecd theo hu01b0u1edbng bu1ea1n muu1ed1n.

Cu00e1c nhu00e0 lu00e3nh u0111u1ea1o thu00e0nh cu00f4ng nhu1eadn ra nhu1eefng ku1ef9 nu0103ng bu00e1n hu00e0ng nu00e0y chu00ednh lu00e0 chu00eca khu00f3a vu00e0ng cho su1ef1 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a hu1ecd. Vu00e0 u0111u00f3 lu00e0 lu00fd do tu1ea1i sao nhiu1ec1u CEO u0111u00e3 cu1ed1 gu1eafng tru1ea3i nghiu1ec7m vai tru00f2 lu00e0 ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng trong nhiu1ec1u ngu00e0nh nghu1ec1 khu00e1c nhau.

3. Hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c khu00eda cu1ea1nh vu00f4 hu00ecnh cu1ee7a kinh doanh:
Cu00f3 lu1ebd lu00fd do quan tru1ecdng nhu1ea5t khiu1ebfn cu00e1c chuyu00ean gia bu00e1n hu00e0ng luu00f4n thu00e0nh cu00f4ng vu1edbi vai tru00f2 lu00e3nh u0111u1ea1o lu00e0 hu1ecd cu00f3 xu hu01b0u1edbng u0111u1ed3ng cu1ea3m su00e2u su1eafc vu00e0 hiu1ec3u ru00f5 lu00e0m kinh doanh khu00f4ng phu1ea3i lu00fac nu00e0o cu0169ng tuu00e2n theo nhu1eefng u0111iu1ec1u hu1ee3p lu00fd.

Nu00f3i mu1ed9t cu00e1ch u0111u01a1n giu1ea3n thu00ec bu00e1n hu00e0ng vu00e0 kinh doanh lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng thu1ee9 thuu1ed9c vu1ec1 con ngu01b0u1eddi, thu1ee9 u0111u01a1n giu1ea3n vu00e0 du1ec5 hiu1ec3u. Bu1ea5t cu1ee9 ai tu1eebng lu00e0m sale cu0169ng u0111u1ec1u biu1ebft ru1eb1ng, logic vu00e0 thu1ef1c tu1ebf lu00e0 hai u0111iu1ec1u hou00e0n tou00e0n khu00e1c nhau vu00e0 cu1ea3m xu00fac thu01b0u1eddng cu00f3 xu hu01b0u1edbng u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn hu00e0nh u0111u1ed9ng. Hu1ecd hiu1ec3u ru1ea5t ru00f5 vu1ea5n u0111u1ec1 nu00e0y vu00e0 du1ec5 du00e0ng chi phu1ed1i cu1ea3m xu00fac cu1ee7a khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng, tu1eeb u0111u00f3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c ku1ebft quu1ea3 mu00e0 hu1ecd mong muu1ed1n.

Khu00f3a hu1ecdc u201cMu00f4 Thu1ee9c Xu00e2y Du1ef1ng u0110u1ed9i Ngu0169 Bu00e1n Hu00e0ng Kiu1ec7t Xuu1ea5tu201d vu1edbi phu01b0u01a1ng phu00e1p bu00e1n hu00e0ng cu00f9ng chuyu00ean gia mang lu1ea1i nhu1eefng giu00e1 tru1ecb vu1eb9n tou00e0n vu00e0 su00e1t vu1edbi thu1ef1c tu1ebf u0111u1ec3 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du1ec5 du00e0ng u00e1p du1ee5ng vu00e0o cu00f4ng viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng cu1ee7a doanh nghiu1ec7p, u0111u1ed9i ngu0169 mu00ecnh, giu00fap u0111u1ea9y cao tu1ed1c u0111u1ed9 doanh su1ed1, phu00e1t triu1ec3n kinh doanh hiu1ec7u quu1ea3.

Liu00ean hu1ec7 vu1edbi chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 biu1ebft thu00eam vu1ec1 khou00e1 hu1ecdc u201cMu00f4 Thu1ee9c Xu00e2y Du1ef1ng u0110u1ed9i Ngu0169 Bu00e1n Hu00e0ng Kiu1ec7t Xuu1ea5tu201d vu00e0 lu1ecbch hu1ecdc gu1ea7n nhu1ea5t. Hotline: 0936 499 571 u2013 Email: info@salesworld.vn.

Ku1ebeT Nu1ed0I Vu1edaI SALESWORD

Hotline: 0936.499.571-08 22 33 3434
Email: info@salesworld.vn
CSKH: cskh@salesworld.vn
u0110u1ecba chu1ec9: Tu1ea7ng 5, 47 Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng, Quu1eadn u0110u1ed1ng u0110a, Hu00e0 Nu1ed9i.

u201cTHIu1ebeU Nu1ed8I Lu1ef0C, Mu1eccI CHIu00caU THu1ee8C Su1ebc TRu1ede Nu00caN Vu00d4 NGHu0128Au201d

-Vu00f5 Vu0103n u0110u1ea3ng-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

k-nng-bn-hng-gii-kin-to-nhng-ceo-xut-sc-salesworld-xy-dng-v-chuyn-ha-i-ng-bn-hng